ArrestatieTeam5821 is samengesteld uit Militairen - Agenten - Aanklagers - Rechters - BOAs - en andere personen die de Rechtstaat Nederland willen herstellen vanaf de Grondwet Koninkrijk NL.

Het Team kan uitsluitend bestaan uit Professionals, die zich Intern kunnen melden bij ArrestatieTeam5821 RepubliekNL.
 • Een voorwaarde is dat er tegen deze Persoon geen Internationaal Strafhof rechtszaak is gestart, sinds Mei2007. Deze Persoon mag ook niet samenwerken met een Monster tegen wie wel een ICCrechtszaakNL is gestart
 • Dossier ICC rechtszaak NL
 • Het Team-lid moet bereid zijn om Persoonlijk te groeien in Evolutie voor Evolutie.
 • Dus, je aangboren DNA-cellen openvouwen voor Nieuw Nederland.
 • Je Persoonlijke relatie moet De Elementen verversen: Biologie - Scheikunde - Wiskunde - Natuurkunde.
 • Niet bang zijn voor de Juridisch vieze Waarheid over Rot in het Landsbestuur van NL; ook op Buitenlands grondgebied.
 • Werken vanaf Grondwet Koninkrijk - Folterverdrag - Dossier ICC rechtszaak tegen NL - Grondwet RepubliekNL - Republiekwetten; ook binnen de Rottende bureaucratie van Nederland.


Interim Minister President Désirée Elisabeth Stokkel is Juridisch de Machtigste vrouw op Aarde, Intergalaxy.
Zij regelt het Herstel van Grondrechten - Mensen rechten voor Burgers, vanaf de Internationaaal Strafhof rechtszaak tegen Nederland - VN baas Gutteres - Presidenten / Ambassadeurs / CEOs / Overigen.
 • IPM Stokkel, geeft Opdrachten aan ArrestatieTeam5821 mbv van ICC - VN brieven.
 • ICC-VN brieven staan op deze site en komen voort uit www.spacecourtup.nl realiteit.


Arrestaties zijn Terroristen- arrestaties voor:

Maken Biowapen SARScov2 & Vaccins met Chemische stoffen erin die de Gezondheid beschadigen.

Het corrupt houden van Staten-Generaal, Koninklijkhuis, Hogeraad, RaadvanState en Overigen.

Het moedwillig saboteren van Grondrechten van het Volk; VN- EU corruptie Wereldoorlog3.

Het Volk dwingen te leven onder corrupte Rechtbanken .

- Het NL volk dwingen tot ondergaan Vaccinatie & Coronapas - terreur.

Liegen over Cybersecurity, toegespits op DATA overhandigen aan Gatesfoundation - EU - UN Instituten.

Het trachten te doden met een Biowapen van Militairen - Politie agenten - Hulpverleners - Burgers.

Kortom: het Folteren - Vermoorden van Burgers op Nederlands Grondgebied.

 • IPM Stokkel werkt vanuit Huis.
 • Bemoeit zich niet met de wijze van Uitvoering van de Arrestaties, nu zij daar geen verstand van heeft.
 • Als DésiréeStokkel nu wordt gedood door de Personen die op de Lijst staan voor Arrestatie, blijft de Juridische waarde van de ICC rechtszaak tegen Nederland - gestart Mei 2007 - van kracht.
 • De Win alle Rechtszaken - procedure geldt nu: Stokkel bewijst dat VN-baas Guterres e.a. Pro-genocide zijn. Het Nederlands Parlement / Koninklijk huis mag helemaal niet samenwerken met een Crimineel Verenigde Naties systeem.
 • IPM Désirée Stokkel regelt Nieuwe Verkiezingen voor Het Volk voor RepubliekNL, met de door het Volk Gekozen Minister President. Stokkel stelt zich niet Kandidaat; moet nadat RepubliekNL is geïnstalleerd op basis van de Verkiezings-uitslag ... het Corrupte Internationaal Strafhof gaan opschonen, in NL en bij VN.
 • d.e.stokkel @ gmail.com